Điểm hòa vốn (BEP) là gì, ý nghĩa và cách tính như thế nào

Điểm hòa vốn (BEP) là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính mà bất cần chủ doanh nghiệp hay nhà đầu tư nào cũng cần nắm được. Vậy BEP là gì? Nó có ý nghĩa ra sao trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp? Cách tính điểm hòa vốn như thế nào? Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp chi tiết trong bài viết sau của VayOnlineNhanh, hãy cùng theo dõi nhé!

BEP là gì?

Điểm hòa vốn hay còn được viết tắt BEP (Break Even Point), là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính. Nó đại diện cho điểm mà tổng doanh thu của một doanh nghiệp bằng tổng chi phí đã bỏ ra. Tức là tại điểm hòa vốn, doanh nghiệp không gặp lỗ, nhưng cũng chưa thu được lợi nhuận.

Để xác định điểm hòa vốn, cần tính toán các yếu tố như sản lượng hòa vốn (dựa trên số lượng sản phẩm đã bán), doanh thu hòa vốn (được tính bằng số tiền thu được), và thời gian cần thiết để hòa vốn. Điểm hòa vốn là một mốc quan trọng để đánh giá lãi lỗ trong hoạt động kinh doanh.

BEP là gì?
BEP là gì?

Khi bạn đầu tư vào một mô hình kinh doanh hoặc khởi động một dự án mới, tính toán BEP là một yếu tố quan trọng trong quá trình đánh giá. Nó cho phép bạn hiểu rõ về số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ cần bán ra để đạt được điểm hòa vốn. Ngoài ra, việc tính toán BEP cũng bao gồm các chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác liên quan.

Điểm hòa vốn là một công cụ hữu ích để đánh giá khả năng tài chính và lợi nhuận của doanh nghiệp. Nó giúp bạn đưa ra các quyết định chiến lược đầu tư và lập kế hoạch kinh doanh một cách thông minh, hiệu quả.

Ý nghĩa của BEP đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư

Việc xác định điểm hòa vốn giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về số lượng sản phẩm cần sản xuất và doanh thu bán hàng cần đạt được để duy trì hoạt động kinh doanh mà không gánh chịu lỗ. Điều này giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện về phạm vi lời/lỗ dựa trên doanh thu, sản lượng và chi phí.

Ngoài ra, BEP cũng giúp doanh nghiệp xác định mức giá sản phẩm hoặc dịch vụ ở mức hợp lý mà người tiêu dùng có thể chấp nhận được. Bằng cách biết điểm hòa vốn, doanh nghiệp có thể tính toán chi phí sản xuất và lợi nhuận mong muốn để đưa ra mức giá cạnh tranh trên thị trường. Điều này giúp tăng khả năng thu hút khách hàng và đạt doanh số bán hàng cao nhất.

Ngoài ra, BEP còn giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh và hoàn vốn đầu tư ban đầu. Nếu doanh nghiệp bán được số lượng sản phẩm vượt qua điểm hòa vốn, tức là đạt được doanh thu cao hơn chi phí, doanh nghiệp sẽ có lãi.

Ngược lại, nếu số lượng sản phẩm tiêu thụ được thấp hơn điểm hòa vốn, tức là doanh thu không đủ để bù đắp chi phí, doanh nghiệp sẽ gánh chịu lỗ.

Vai trò của điểm hòa vốn

Điểm hòa vốn (Break Even Point – BEP) đóng vai trò quan trọng trong quản lý kinh doanh và định hướng chiến lược của doanh nghiệp. Dựa vào điểm hòa vốn, chủ doanh nghiệp hoặc nhà quản lý có thể thực hiện các công việc sau:

 • Kiểm tra biên độ an toàn khi đầu tư vốn vào sản xuất, kinh doanh: Điểm hòa vốn cho phép chủ doanh nghiệp đánh giá mức độ rủi ro trong việc đầu tư vốn vào sản xuất hoặc kinh doanh. Nếu doanh nghiệp đạt được doanh thu vượt qua BEP, tức là vượt qua mức lợi nhuận không thua lỗ, thì đây được coi là một biên độ an toàn và khả năng sinh lời.
 • Xác định ngân sách để phân bổ thực hiện các dự án khác: BEP giúp chủ doanh nghiệp định ra mức đầu tư cần thiết để đạt được điểm hòa vốn. Dựa vào thông tin này, chủ doanh nghiệp có thể xác định nguồn vốn cần thiết và phân bổ ngân sách một cách hiệu quả cho các dự án mới hoặc các hoạt động mở rộng, nâng cấp.
 • Xác định con số tối thiểu của doanh thu có thể bù vào chi phí sản xuất: Dựa vào điểm hòa vốn chủ doanh nghiệp sẽ biết được mức doanh thu tối thiểu cần đạt được để bù đắp toàn bộ chi phí sản xuất. Điều này giúp xác định giá cạnh tranh và đưa ra quyết định về chiến lược giá, khả năng cạnh tranh trên thị trường.
 • Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh thu về lợi nhuận cao nhất: BEP là một yếu tố quan trọng trong việc xác định kế hoạch kinh doanh và chiến lược tăng trưởng lợi nhuận. Chủ doanh nghiệp có thể sử dụng BEP để tính toán mức doanh thu cần đạt được để đạt được lợi nhuận mong muốn, từ đó xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết và định hướng phát triển.
Vai trò của điểm hòa vốn
Vai trò của điểm hòa vốn

Có mấy loại điểm hòa vốn?

Sau khi đã biết BEP là gì chúng ta sẽ tiến hành phân loại điểm hòa vốn thành hai loại chính: BEP kinh tế và BEP tài chính. Dưới đây là mô tả cụ thể về mỗi loại:

BEP kinh tế

BEP kinh tế là điểm mà doanh thu đạt được bằng tổng chi phí sản xuất kinh doanh, bao gồm cả chi phí cố định và chi phí biến đổi. Tại điểm này, lợi nhuận của doanh nghiệp trước khi tính lãi vay bằng 0 và thuế của doanh nghiệp cũng bằng 0. Điểm hòa vốn kinh tế giúp xác định số lượng sản phẩm hoặc doanh thu cần đạt được để không gặp lỗ và không có lãi.

BEP tài chính

BEP tài chính là điểm mà doanh thu bằng tổng chi phí sản xuất kinh doanh, bao gồm cả việc tính toán lãi suất vay vốn kinh doanh. Tại điểm này, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp bằng 0. BEP tài chính cho phép tính toán mức doanh thu cần đạt được để đảm bảo không chỉ bù đắp chi phí sản xuất mà còn trả lãi suất vay vốn kinh doanh.

Các thuật ngữ cần nắm rõ để xác định được điểm hòa vốn

Khi xác định và đánh giá hiệu quả của một hoạt động kinh doanh, đầu tư, việc hiểu các thuật ngữ liên quan đến điểm hòa vốn (Break Even Point – BEP) là rất quan trọng. Dưới đây là một số thuật ngữ cần nắm rõ để phân tích và đánh giá hiệu quả:

Các thuật ngữ cần nắm rõ để xác định được điểm hòa vốn
Các thuật ngữ cần nắm rõ để xác định được điểm hòa vốn

Chi phí cố định

Chi phí cố định (định phí) là những chi phí mà doanh nghiệp phải chịu dù có hay không có sản lượng. Đây là các khoản chi phí như khấu hao tài sản cố định, lãi vay, thuế và các chi phí chung. Ví dụ, trong một cơ sở sản xuất, chi phí cố định có thể bao gồm lương, tiền điện sản xuất, chi phí khấu hao máy móc và lãi vay đầu tư ban đầu.

Chi phí biến đổi

Chi phí biến đổi (biến phí) thay đổi tương ứng với sản lượng sản phẩm hoặc dịch vụ. Các khoản chi phí này bao gồm chi phí sản xuất, chi phí vận chuyển, chi phí bán hàng và các chi phí khác. Ví dụ, tăng sản lượng sản phẩm có thể dẫn đến tăng chi phí nhiên liệu và vận chuyển.

Công cụ tài chính

Công cụ tài chính là các phương pháp, công thức hoặc công cụ mà doanh nghiệp sử dụng để phân tích và đánh giá hiệu quả của một dự án, sản xuất kinh doanh. Công cụ này giúp xác định điểm then chốt để định rõ doanh thu và tổng chi phí đầu tư.

Sản lượng hòa vốn

Break-even Volume (Sản lượng hòa vốn) là mức sản xuất của một doanh nghiệp mà tại đó doanh thu bán ra đủ để trả hết tất cả các chi phí, bao gồm cả chi phí biến đổi (biến phí) và chi phí cố định (định phí).

Để tính toán Sản lượng hòa vốn, ta có công thức sau:

Sản lượng hòa vốn (Q) = Chi phí cố định (F) / (Giá bán trên một đơn vị hay sản phẩm (P) – Chi phí biến đổi trên đơn vị hay sản phẩm (V))

Trong đó:

 • Chi phí cố định là các chi phí không thay đổi theo sản lượng, ví dụ như tiền thuê nhà, tiền lương, máy móc xây dựng.
 • Giá bán trên một đơn vị hay sản phẩm là giá mà đơn vị hay sản phẩm đó được bán ra.
 • Chi phí biến đổi trên đơn vị hay sản phẩm là các chi phí biến đổi phát sinh để tạo nên một sản phẩm hoặc một đơn vị.

Sản lượng hòa vốn là mức sản xuất tối thiểu mà doanh nghiệp cần đạt được để không gánh lỗ lớn và có thể bắt đầu thu được lợi nhuận. Khi sản lượng vượt qua Sản lượng hòa vốn, doanh nghiệp sẽ bắt đầu tạo ra lợi nhuận.

Sản lượng hòa vốn là một thông số quan trọng trong việc xác định BEP
Sản lượng hòa vốn là một thông số quan trọng trong việc xác định BEP

Doanh thu hòa vốn

Doanh thu hòa vốn là phần doanh số thu được từ sản lượng hòa vốn. Đây là mức doanh thu đạt được khi các chi phí sản xuất và hoạt động được bù đắp hoàn toàn. Công thức tính doanh thu hòa vốn là:

Doanh thu hòa vốn = Sản lượng hòa vốn x giá bán

Thời gian hòa vốn

Thời gian hòa vốn là số ngày cần để đạt doanh thu hòa vốn trong một khoảng thời gian bán hàng hoặc kinh doanh. Xác định thời gian hòa vốn giúp nhà quản lý kinh tế biết khi nào sẽ hòa vốn đầu tư. Công thức tính thời gian hòa vốn là:

Thời gian hòa vốn = Thu nhập hòa vốn / thu nhập bình quân mỗi ngày

Hiểu rõ các thuật ngữ này sẽ giúp bạn phân tích và đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh, đầu tư, và hỗ trợ trong việc xác định điểm BEP và quản lý tài chính hiệu quả.

Hướng dẫn cách tính điểm hòa vốn

Để xác định điểm BEP (Break-even Point), tức là mức sản lượng hoặc doanh thu cần đạt được để không gánh lỗ và không có lợi nhuận, có một số phương pháp tính toán khác nhau. Dưới đây là ba phương pháp cơ bản giúp xác định điểm BEP một cách hiệu quả:

Phương pháp xác định điểm hòa vốn bằng phương trình

Cách tính số lượng hoàn vốn là bạn hãy sử dụng công thức sau:

Sản lượng hoàn vốn = Chi phí cố định / (Giá bán sản phẩm – Chi phí biến đổi đơn vị)

Công thức để tính doanh thu hòa vốn là:

Doanh thu hòa vốn = Giá bán sản phẩm x Số lượng sản phẩm/hàng hóa tiêu thụ hòa vốn

Phương pháp xác định điểm BEP bằng số dự đoán phí

Công thức đơn giản để tính lợi nhuận là:

Lợi nhuận = Số dư đảm phí – Chi phí cố định

Trong trường hợp điểm BEP, lợi nhuận bằng 0, do đó: Số dư đảm phí = Chi phí cố định. Đồng thời, công thức để tính số lượng sản phẩm tiêu thụ để hòa vốn là:

Sản lượng hoàn vốn = Chi phí cố định / (Giá bán sản phẩm – Chi phí biến đổi đơn vị)

Từ đó, ta có công thức để tính doanh thu hòa vốn là:

Doanh thu hòa vốn = Chi phí cố định / Tỷ lệ số dư dự đoán phí

Phương pháp xác định điểm hòa vốn bằng đồ thị

Sử dụng đồ thị là một phương pháp hiệu quả để xác định điểm BEP cho doanh nghiệp. Bằng cách vẽ biểu đồ mô tả doanh thu và chi phí, ta có thể xác định điểm BEP chính là giao điểm của hai đường đó.

Việc xác định điểm BEP trong kinh doanh là một bước quan trọng để đánh giá rủi ro và xây dựng chiến lược phù hợp. Nó giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư phân tích và đưa ra quyết định đúng đắn về đầu tư và điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

Phương pháp xác định điểm hòa vốn bằng đồ thị
Phương pháp xác định điểm hòa vốn bằng đồ thị

Những lợi ích và hạn chế khi phân tích điểm hòa vốn trong kinh doanh

Việc hiểu rõ BEP là gì cũng như các lợi ích và hạn chế của phân tích điểm hòa vốn sẽ giúp nhà quản lý đưa ra quyết định kinh doanh thông minh và tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp.

Lợi ích

 • Định rõ mức tiêu thụ cần đạt được: Xác định Breka Event Point) giúp doanh nghiệp biết được số lượng sản phẩm hoặc doanh thu tối thiểu cần đạt được để tránh lỗ và bắt đầu có lợi nhuận. Điều này giúp nhà quản lý có cái nhìn rõ ràng về mục tiêu kinh doanh và đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp.
 • Đánh giá hiệu quả kinh doanh: Phân tích điểm BEP cho phép doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của mô hình kinh doanh và xác định mức độ cạnh tranh trên thị trường. Nếu điểm hòa vốn quá cao hoặc khó đạt được, có thể chỉ ra rằng doanh nghiệp đang gặp khó khăn và cần điều chỉnh chiến lược kinh doanh để tăng tính cạnh tranh và lợi nhuận.
 • Định rõ ngưỡng lợi nhuận và rủi ro: Xác định điểm BEP giúp doanh nghiệp biết được mức doanh thu tối thiểu để không lỗ và bắt đầu có lợi nhuận. Điều này giúp nhà quản lý định rõ ngưỡng lợi nhuận và nhận biết rủi ro trong kinh doanh. Nếu doanh thu không đạt được ngưỡng này, doanh nghiệp có thể phải xem xét điều chỉnh chiến lược để tránh lỗ.

Hạn chế

 • Giả định tuyến tính: Phân tích BEP yêu cầu giả định rằng mối quan hệ giữa chi phí và doanh thu là tuyến tính. Trên thực tế, mối quan hệ này có thể không tuyến tính hoặc có sự biến đổi phức tạp hơn. Điều này có thể làm cho kết quả phân tích BEP trở nên không chính xác và mang tính tương đối.
 • Sản phẩm đa dạng: Trong thực tế, doanh nghiệp thường sản xuất và kinh doanh nhiều loại sản phẩm khác nhau. Khi phân tích điểm hòa vốn, việc quy đổi các sản phẩm khác nhau thành một loại sản phẩm chuẩn có thể gặp khó khăn và mang tính tương đối. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của kết quả phân tích.
 • Không xem xét yếu tố thời gian: Điểm hòa vốn không xem xét giá trị tiền tệ theo thời gian, do đó, trong trường hợp có lạm phát cao, kết quả phân tích có thể sai lệch. Yếu tố thời gian và biến động giá trị tiền tệ nên được xem xét một cách kỹ lưỡng để đảm bảo tính chính xác của phân tích BEP.

Mặc dù có những hạn chế, phân tích điểm BEP vẫn là một công cụ hữu ích để đánh giá hiệu quả kinh doanh và định hình chiến lược. Tuy nhiên, cần lưu ý và kết hợp với các phương pháp và yếu tố khác để đưa ra quyết định kinh doanh cũng như đầu tư một cách hiệu quả nhất.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ thông tin mà VayOnlineNhanh muốn chia sẻ để giúp bạn hiểu rõ hơn BEP là gì cũng như cách tính điểm hòa vốn chi tiết.

Có thể thấy được điểm hòa vốn là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp và giúp phần nào định hình chiến lược kinh doanh, đầu tư trong tương lai. Cảm ơn đã theo dõi bài viết.

Rate this post

CÙNG CHUYÊN MỤC

Vay tiền bưu điện cần những gì? Hạn mức, lãi suất vay thế nào?

Bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ gửi, tiếp nhận, phân loại,

Hướng dẫn vay tín chấp Sacombank theo lương lãi suất thấp

Vay tín chấp sacombank lãi suất bao nhiêu? Cách vay thế nào? Cùng

Sự thật về cách bùng nợ Fe Credit mà bạn cần phải biết

Trong thị trường tín dụng hiện đại, Fe Credit đã trở thành một

Cic là gì, các loại nợ xấu tín dụng và cách kiểm tra chi tiết

Cic là gì? Vì sao khi có nhu cầu vay tiền tại ngân

Vay tiền bằng hóa đơn điện chính chủ không thẩm định uy tín

Vay tiền theo hóa đơn điện là giải pháp xoay sở nhanh chóng

Xù nợ, bùng nợ MCredit vay tiền không trả có sao không?

Trên các hội nhóm mạng xã hội như Facebook, Youtube và TiKTok dạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *