Giãn nợ là gì, cách làm mẫu đơn xin giãn nợ tại ngân hàng 2023

Nếu bạn đang có một khoản vay tại bất kỳ ngân hàng nào cũng cần nên nắm rõ các chính sách cho vay vốn của các ngân hàng để đảm bảo có thể thanh toán khoản vay đúng hạn, tránh bị nợ xấu Hãy cùng tìm hiểu giãn nợ là gì cũng như quy định về giãn nợ tại các ngân hàng ra sao trong bài viết sau của VayOnlineNhanh nhé!

Giãn Nợ Là Gì?

Giãn nợ là việc tổ chức lại khoản nợ dưới bất kỳ hình thức nào để cung cấp cho bên mắc nợ một biện pháp nghỉ ngơi, hoặc toàn bộ hoặc một phần.

Việc xóa nợ có thể thực hiện theo một số hình thức như: giảm số dư nợ gốc (một lần nữa, một phần hoặc toàn bộ), giảm lãi suất đối với các khoản vay đến hạn hoặc kéo dài thời hạn của khoản vay, trong số các hình thức khác.

Các chủ nợ chỉ có thể sẵn sàng xem xét các biện pháp xóa nợ khi hậu quả của việc không trả được nợ của bên mắc nợ hoặc các bên được coi là nghiêm trọng đến mức giảm thiểu nợ là một giải pháp thay thế tốt hơn.

Việc xóa nợ có thể được mở rộng cho bất kỳ bên mắc nợ nào, từ các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ đến các công ty lớn, các thành phố tự trị và thậm chí cả các quốc gia có chủ quyền.

gian no la gi
Giãn nợ là gì?

Gia Hạn Nợ Vay Là Gì?

Gia hạn nợ vay là kéo dài thêm khoảng thời gian ngoài thời hạn đã thỏa thuận theo yêu cầu của bên vay để người có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Gia hạn nợ là quyền của chủ nợ (còn gọi là trái chủ) thực hiện khi có yêu cầu của người có nghĩa vụ (còn gọi là thụ trái). Nếu được gia hạn nợ; thì việc thực hiện nghĩa vụ của người có nghĩa vụ vẫn được xem là đúng hạn.

Phân Biệt Giãn Nợ Và Gia Hạn Nợ

Giãn nợ và gia hạn nợ tuy cách gọi khác nhau nhưng đây có thể được xem là một. Có thể hiểu đơn giản 2 khái niệm này đều nói về việc kéo dài thời gian trả nợ do khách hàng không đủ khả năng trả lãi và gốc vào đúng thời điểm đã quy định theo hợp đòng vay vốn.

Tuy nhiên giãn nợ là chương trình mà ngân hàng đề ra khi kinh tế hay người vay có vấn đề chung nào đó khó có thể giải quyết và không đủ năng lực chi trả nợ trong khoảng thời gian quy đinh, chương trình giản nợ có thể là hạ lãi suất, không thu phí hay không thu gốc hàng tháng theo như đã quy định.

Còn đối với gia hạn nợ đó là quyền của người vay có thể muốn hoặc không muốn sử dụng chúng. Tuy nhiên việc gia hạn sẽ chỉ được áp dụng cho những khách hàng nào có mục đích chính đáng, cần thêm thời gian để chuẩn bị tài chính trả nợ, không phải người vay nào cũng được quyền gia hạn và được ngân hàng chấp thuận cho gia hạn.

Khi Nào Thì Được Giãn Nợ?

Khách hàng gặp rủi ro do một trong các trường hợp sau thì sẽ được giãn nợ:

 • Khách hàng bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.
 • Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.
 • Khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.
khi nao thi duoc gian no
Khi nào thì được giãn nợ?

Quy Định Về Thời Gian Giãn Nợ Và Gia Hạn Nợ Vay

Về quy định thời gian được thực hiện việc gia hạn, giãn nợ tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư 57/2019/TT-BTC

“…3. Thời gian gia hạn nợ: Một khoản nợ có thể được gia hạn nợ nhiều lần nhưng phải đảm bảo thời hạn nhận nợ bắt buộc sau khi khoản nợ được gia hạn không vượt quá thời hạn nhận nợ bắt buộc tối đa quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ.…”

Vậy trong trường hợp có nhu cầu thực hiện việc gia hạn, giãn nợ thì các bên có thể thực hiện gia hạn nhiều lần nhưng đảm bảo thời gian nhận nợ bắt buộc sau khi khoản nợ được gia hạn không vượt quá thời hạn nhận nợ bắt buộc tối đa là không quá 1/3 thời hạn cho vay trong hạn của khoản vay được bảo lãnh theo quy định tại Điểm c khoản 1 Điều 34 Nghị định 34/2018/NĐ-CP.

Thông Tin Về Gia Hạn Kỳ Hạn Trả Nợ

Tổ chức tín dụng xem xét quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên cơ sở đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính của tổ chức tín dụng và kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, như sau:

 • Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay và được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo kỳ hạn trả nợ được điều chỉnh; thì tổ chức tín dụng xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc; và/hoặc lãi tiền vay đó phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng; thời hạn cho vay không thay đổi.
 • Khách hàng không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuận và được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn cho vay, thì tổ chức tín dụng xem xét cho gia hạn nợ với thời hạn phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng.

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện trước hoặc trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày đến kỳ hạn, thời hạn trả nợ đã thỏa thuận.

Chẳng hạn, trong trường hợp gia đình bạn không trả được 50 triệu vào đợt thanh toán thứ nhất theo như thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

Khi đó, bạn phải có văn bản đề nghị ngân hàng xem xét để điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho bạn. Bạn có thể gia hạn kỳ hạn trả nợ dài hơn.

Như vậy, Ngân hàng phải căn cứ vào khả năng tài chính và khả năng trả nợ của người vay để xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc.

Người vay đang gặp nhiều khó khăn do chăn nuôi và không có khả năng trả nợ trong đợt thanh toán thứ nhất, đây là lí do chính đáng để có thể gia hạn kỳ hạn trả nợ.

Do đó việc Ngân hàng yêu cầu người vay phải thanh toán tất cả nợ gốc là không phù hợp, người vay có thể sử dụng quy định nêu trên để thỏa thuận với ngân hàng để đảm bảo quyền lợi cho mình.

Cách Xin Giãn Nợ Ngân Hàng

Khi muốn thực hiện giãn nợ mọi người đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng mà mình đã làm thủ tục vay vốn để tìm hiểu về điều kiện và đối tượng được gia hạn nợ và giản nợ của ngân hàng đó. Từ đó xem mình có trong đó hay không rồi mới tiến hành thủ tục. Nếu mọi người đủ điều kiện thì thực hiện gia hạn nợ theo thủ tục sau:

 • Đơn xin gia hạn nợ theo mẫu quy định của ngân hàng
 • Phương án kế hoạch trả nợ
 • Các giấy tờ cá nhân liên quan khác
 • Giấy tờ chứng minh gặp các rủi ro liên quan đến điều kiện gia hạn nêu ở trên

Mỗi ngân hàng có thủ tục yêu cầu khác nhau nên khi gia hạn hay giãn nợ thì bạn nên hỏi nhân viên ngân hàng tư vấn vay cho mình trước đó.

ccah xin gian no
Cách xin giãn nợ ngân hàng

Mẫu Đơn Xin Giãn Nợ, Gia Hạn Nợ Vay Tại Ngân Hàng

Sau đây chúng tôi xin đề xuất những nội dung cơ bản của một mẫu đơn xin gia hạn nợ gốc và lãi. Các bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin gia hạn nợ gốc và lãi sau đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, LÃI

Kính gửi: Ngân hàng………Chi nhánh ……………………..

Tên người vay:………………………………………………………..

Số tiền vay :…………………………………………………………….

Hợp đồng tín dụng số:…………………………………………..

Số tiền gốc, lãi đã trả:……..Đã trả vào ngày…tháng…năm……

Số tiền gốc, lãi còn lại:……………………………………………

Hết hạn vào ngày…….tháng…..năm…..

Lý do chậm trả nợ gốc và lãi:

1……………………………………………………………………

2……………………………………………………………………

3……………………………………………………………………

Nay tôi đề nghị chi nhánh ngân hàng ……..cho tôi được gia hạn đối với khoản nợ gốc và lãi cụ thể như sau:

Nợ gốc còn lại là :………………Gia hạn đến ngày….tháng….năm……………

Nợ lãi còn lại là :……………….Gia hạn đến ngày…..tháng…..năm……………

Tôi xin cảm ơn và cam kết đảm bảo thanh toán số dư nợ đúng thời gian xin gia hạn

Người vay

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG

Ý kiến của cán bộ ngân hàng:

Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng, tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là các lý do đã được trình bày như sau:

1……………………………………………………………………

2……………………………………………………………………

3……………………………………………………………………

Đề nghị cho gia hạn/Không cho gia hạn:

Số tiền gốc là:……………………Gia hạn đến ngày…….tháng……….năm…………

Số tiền lãi là:……………………..Gia hạn đến ngày……tháng……….năm………….

CÁN BỘ NGÂN HÀNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Phòng khách hàng:

Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ ngân hàng về việc có hay không thực hiện việc gia hạn khoản vay nợ bao gồm tiền gốc và tiền lãi

Phòng khách hàng đề nghị Giám đốc ngân hàng quyết định phê duyệt việc cho gia hạn/Không cho gia hạn:

Số tiền gốc là:…………………….Gia hạn đến ngày…….tháng……….năm…………

Số tiền lãi là:………………………Gia hạn đến ngày……tháng……….năm………….

       TRƯỞNG PHÒNG KHÁCH HÀNG                                                                                PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC

          (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                    Ngày……tháng…….năm……..

       Ngày……tháng…….năm……..                                                                                                            (Ký tên, đóng dấu)

Tổng Kết

Trên đây là những thông tin về giãn nợ là gì? Vấn đề này các bạn nên nắm rõ để khi có các khoản vay vốn sẽ đề phòng được các vấn đề rủi ro xảy ra trong tương lai.

Bạn nên nhớ là có thể gia hạn nợ bao nhiêu lần cũng được nhưng không nên trốn nợ, không trả nợ như vậy sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí ngồi tù nhiều năm tùy vào số tiền không trả đó.

Tìm hiểu thêm:

Hướng dẫn kiểm tra hợp đồng trả góp còn bao nhiêu tháng

Nợ xấu là gì? Các nhóm nợ xấu ngân hàng hiện nay

Vay ngắn hạn là khoản vay trong bao lâu?

Mẫu giấy vay tiền ngắn gọn hợp pháp dành cho cá nhân

Mẫu giấy xác nhận lương 3 tháng – 6 tháng gần nhất 

Bài viết được biên tập bởi: VayOnlineNhanh.Vn

5/5 - (2 bình chọn)

Disclaimer:

 • Tại VayOnlineNhanh.VN, chúng tôi chỉ cung cấp các gợi ý về các ứng dụng vay online kèm thông tin về thời hạn vay từ 91 - 180 ngày, lãi suất tối đa hàng năm (APR) 20% và ví dụ minh họa về tổng chi phí của khoản vay, bao gồm tất cả các khoản phí hiện hành.
 • Trang web của chúng tôi có thể nhận tiền thông qua hình thức tiếp thị liên kết (affiliate). Tuy nhiên, kết quả xếp hạng của chúng tôi luôn dựa vào phân tích khách quan.

Ví dụ khoản vay minh họa:

 • Nếu bạn vay 10.000.000 đồng và chọn trả góp trong 6 tháng (180 ngày), số tiền hàng tháng bạn cần trả sẽ là 1.833.333,3 đồng, trong đó lãi vay hàng tháng là 166.666,7 đồng (APR = 20%).
 • Tổng số tiền bạn sẽ phải trả là 11.833.333 đồng. Phí và lãi suất vay có thể thay đổi tùy vào thời điểm khách hàng đăng ký tư vấn khoản vay và điểm tín dụng của khách hàng.

CÙNG CHUYÊN MỤC

MoneyTap có lừa đảo không? Hướng dẫn vay 50 triệu chi tiết

MoneyTap là 1 trong những thương hiệu tài chính hỗ trợ khoản vay

10+ địa chỉ cho vay nóng không cần hộ khẩu duyệt nhanh dễ nhất

Trong thời đại hiện đại, việc cần tiền nhanh chóng và dễ dàng

VayVND duyệt khoản vay 15 triệu online chỉ cần CMND siêu nhanh

Bằng việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào các gói vay tiền,

DoctorDong hỗ trợ vay 10 triệu online chỉ với CMND

DoctorDong là một thương hiệu vay tiền trực tuyến uy tín đã quá

Quy trình thẩm định Lotte Finance như thế nào, mất bao lâu?

Quy trình thẩm định Lotte Finance là một phần quan trọng trong quá trình

Quy trình đòi nợ của HD SaiSon như thế nào, có khủng bố không?

Quy trình đòi nợ là một phần quan trọng trong hoạt động kinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *