Ân hạn nợ gốc là gì? Thời gian ân hạn là gì? những điều lưu ý

Ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng thường có những chính sách ưu đãi, điều này giúp thu hút người vay tham gia vay vốn.

Các chính sách này vừa hỗ trợ người vay vừa đem lại lợi ích cho bên cho vay, ân hạn nợ gốc cũng là một trong những chính sách như vậy.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ, thậm chí hiểu nhầm về loại chính sách này. Bài viết sau của VayOnlineNhanh sẽ cung cấp thông tin để bạn có thể xác định ân hạn nợ gốc là gì và những quy định quan trọng của nó.

Ân hạn nợ gốc là gì?

Ngay trong tên gọi, ân hạn nợ gốc là thể hiện được một phần chức năng của mình, đây là một chính sách ưu đãi của ngân hàng dành cho khách hàng vay vốn.

 

Ân hạn nợ gốc
Ân hạn nợ gốc

Với chính sách này, người vay vốn có thể được miễn trả nợ gốc trong một khoảng thời gian nhất định tính từ thời điểm giải ngân.

Đối với các trường hợp vay vốn không được áp dụng ân hạn nợ gốc, người vay vốn sẽ phải trả tiền gốc theo từng tháng.

Thông thường sau 1 tháng tính từ thời điểm giải ngân, bạn sẽ phải trả một phần tiền gốc và lãi cho ngân hàng. Với chính sách ân hạn nợ gốc, khách hàng sẽ được ngân hàng chấp thuận kéo dài thời gian trả nợ gốc hoặc lãi.

Xem thêm: Nợ xấu là gì? Có mấy loại? cách giải quyết khi bị nợ xấu tại ngân hàng

Thời gian ân hạn là gì?

Thời gian ân hạn là khoảng thời gian được ngân hàng chấp nhận miễn trả gốc và lãi cho người vay vốn. Khoảng thời gian này được tính từ thời điểm giải ngân.

Trong thời gian ân hạn nợ gốc, khách hàng không phải trả tiền gốc nhưng vẫn có thể được yêu cầu trả lãi, điều này tùy thuộc vào thỏa thuận giữa người vay và phía ngân hàng.

Thời gian ân hạn khá đa dạng, đối với các khoản vay trung và dài hạn, thời gian ân hạn có thể là 6 tháng đến 1 năm.

Các hình thức ân hạn nợ gốc

Ân hạn nợ gốc gồm hai hình thức chính là miễn trả nợ gốcmiễn trả cả gốc lẫn lãi trong một khoảng thời gian nhất định, hãy cùng tìm hiểu để phân biệt hai hình thức này.

Miễn trả nợ gốc

Với hình thức này, người vay sẽ không phải trả phần tiền gốc cho ngân hàng trong một khoảng thời gian được thỏa thuận. Tuy nhiên, khách hàng vẫn phải trả phần lãi.

Miễn trả nợ gốc và lãi

Miễn trả cả gốc và lãi được xem là hình thức ưu đãi nhất mà khách hàng vay vốn có thể được nhận từ ngân hàng.

Hình thức này lại được phân thành hai trường hợp nhỏ là thời gian ân hạn của cả gốc và lãi là giống nhau hoặc thời gian ân hạn của gốc và lãi khác nhau. Cụ thể như sau:

  • Khi thời gian ân hạn của gốc và lãi là như nhau, sau khi kết thúc thời gian ân hạn, người vay vốn mới phải trả cả gốc và lãi trong kỳ trả gốc đầu tiên
  • Trường hợp hai – thời gian ân hạn của gốc và lãi khác nhau thường phổ biến hơn, thời gian ân hạn gốc thường dài hơn so với ân hạn lãi. Vậy, khi hết thời gian ân hạn lãi, khách hàng sẽ phải trả lãi cho ngân hàng. Đến khi thời gian ân hạn gốc kết thúc, bạn sẽ nộp cả lãi và gốc cho ngân hàng khi đến kỳ trả nợ.

Một vài ví dụ

Để người đọc có thể hiểu hơn về các trường hợp ân hạn nợ gốc, hãy cùng làm một ví dụ sau:

Anh A vay 100 triệu tại ngân hàng Agribank với lãi suất quy định là 12%/năm, thời hạn của khoản vay là 12 tháng.

Trường hợp 1: Anh A chỉ được ân hạn gốc 2 tháng

Tháng Tiền gốc phải trả Tiền lãi phải trả
1 0 vnđ 1.000.000đ
2 0 vnđ 1.000.000đ
3 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
4 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
5 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
6 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
7 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
8 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
9 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
10 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
11 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
12 10.000.000 vnđ 1.000.000đ

Trường hợp 2: Anh A được hưởng ân hạn nợ gốc và lãi 2 tháng

Tháng Tiền gốc phải trả Tiền lãi phải trả
1 0 VNĐ 0 VNĐ
2 0 VNĐ 0 VNĐ
3 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
4 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
5 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
6 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
7 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
8 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
9 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
10 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
11 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
12 10.000.000 vnđ 1.000.000đ

Trường hợp 3 Anh A được hưởng ân hạn nợ gốc 2 tháng, ân hạn lãi 1 tháng

Tháng Tiền gốc phải trả Tiền lãi phải trả
1 0 vnđ 0 vnđ
2 0 vnđ 1.000.000đ
3 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
4 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
5 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
6 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
7 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
8 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
9 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
10 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
11 10.000.000 vnđ 1.000.000đ
12 10.000.000 vnđ 1.000.000đ

Phân biệt thời gian ân hạn nợ và thời gian gia hạn nợ

Ân hạn nợgia hạn nợ là hai khái niệm thường xuyên bị nhầm lẫn. Về mặt bản chất, đây là hai chính sách ưu đãi hoàn toàn khác nhau của ngân hàng.

Phân biệt thời gian gia hạn nợ và ân hạn nợ
Phân biệt thời gian gia hạn nợ và ân hạn nợ

Gia hạn nợ là chính sách kéo dài thời hạn cho vay so với thời hạn được thỏa thuận ban đầu. Khi khách hàng vay nợ không có khả năng trả nợ đúng hạn, họ thường làm đơn xin gia hạn để có thể thu xếp về tài chính.

Gia hạn nợ là quyền của ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng.

Trong khi đó, ân hạn nợ gốc là việc ngân hàng đồng ý miễn trả gốc, hoặc cả lãi và gốc trong một khoảng thời gian nhất định sau thời điểm giải ngân cho người vay vốn.

Xem thêm: Dư nợ là gì? Các loại dư nợ và cách thanh toán dư nợ tín dụng

Một số lưu ý khi ân hạn nợ gốc

  • Ngân hàng và các tổ chức tín dụng sẽ không bao giờ chủ động đưa ra yêu cầu ân hạn nợ gốc với khách hàng vay vốn. Nếu cần, bạn phải chủ động là đơn đề nghị đồng thời nêu rõ lý do của đề nghị ân hạn nợ gốc này.
  • Sau khi hết thời gian ân hạn nợ gốc, bạn sẽ phải trả đủ và đúng số tiền theo thời gian ký trên hợp đồng
  • Cần phân biệt được ân hạn nợ gốc và gia hạn nợ để có thể yêu cầu các chính sách thích hợp cho bản thân.

Quy định về điều chỉnh, gia hạn kỳ hạn trả nợ gốc và lãi của Ngân hàng nhà nước

Điều chỉnh kỳ hạn và gia hạn trả nợ gốc

  • Khách hàng vay vốn không có khả năng trả nợ gốc đúng thời hạn trong hợp đồng có thể gửi văn bản đề nghị ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng xem xét gia điều chỉnh kỳ hạn khoản nợ.
  • Về phía ngân hàng, với các khoản vay ngắn hạn, ngân hàng có thể gia hạn tối đã 12 tháng. Với các khoản vay trung và dài hạn, thời gian gia hạn tối đa bằng ½ thời gian quy định trong hợp đồng. Sau khi thực hiện, ngân hàng phải báo cáo ngay với Ngân hàng nhà nước.

Điều chỉnh kỳ hạn và gia hạn trả nợ lãi

  • Khách hàng vay vốn không có khả năng trả nợ lãi đúng thời hạn trong hợp đồng có thể gửi đề nghị điều chỉnh thời gian trả nợ lãi với ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
  • Về phía ngân hàng, thời gian gia hạn trả nợ lãi được áp dụng theo quy định về thời gian gia hạn gốc đã được quy định như trên.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin giúp người đọc xác định ân hạn nợ gốc là gì cùng các quy định xung quanh chính sách này. Hãy tìm hiểu thật kỹ để có được quyền lợi tốt nhất cho khoản vay của mình nhé!

Bài viết được biên tập bởi: https://vayonlinenhanh.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *