Kế toán ngân hàng là gì, công việc và mức lương cụ thể ra sao?

Hiện nay, kế toán ngân hàng là một vị trí công việc rất “hot”, được nhiều bạn trẻ quan tâm tìm hiểu. Tuy nhiên để có cơ hội làm việc tại vị trí này, chúng ta cần có cái nhìn tổng quan về đặc thù và nhiệm vụ của người làm kế toán ngân hàng.

Bài viết này của VayOnlineNhanh sẽ giúp bạn giải đáp kế toán ngân hàng là gì? Cũng như các vấn đề liên quan nhé!

Kế Toán Ngân Hàng Là Gì?

Kế toán ngân hàng hiểu đơn giản là nghề ghi chép, phân loại, tổng hợp và giải thích các nghiệp vụ tác động đến tình hình tài chính của các ngân hàng bằng thước đo tiền tệ.

Qua đó nhằm cung cấp thông tin về tình hình và kết quả hoạt động của ngân hàng, làm cơ sở cho việc ra quyết định kinh tế liên quan đến mục tiêu quản lý kinh doanh và đánh giá hoạt động của ngân hàng.

ke toan ngan hang la gi
Kế toán ngân hàng là gì?

Đặc Điểm Của Kế Toán Ngân Hàng

Kế toán ngân hàng có 1 số đặc điểm như sau:

Tính Tổng Hợp Và Tính Xã Hội Cao

Ngân hàng là một tổ chức trung gian tài chính, nơi diễn ra thường xuyên và liên tục các giao dịch, hoạt động tài chính giữa các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Do đó một kế toán ngân hàng phải làm việc với rất nhiều cá nhân, tổ chức ở vô số ngành nghề khác nhau. Bên cạnh đó, họ cũng phải tổng hợp, phản ánh toàn bộ các giao dịch tài chính như thanh toán, tín dụng, tiền tệ,…

Xử Lý Nghiệp Vụ Với Quy Trình Chặt Chẽ

Vì là tổ chức làm các công việc liên quan trực tiếp đến dòng tiền, đôi khi là những nguồn tiền rất lớn nên quy trình làm việc của ngân hàng phải rất chặt chẽ. Mọi nghiệp vụ của từng bộ phận, vị trí phải luôn bám sát quy trình chuẩn của ngân hàng, bao gồm cả vị trí kế toán doanh nghiệp.

Trong chuỗi mắc xích đó thì công việc của kế toán ngân hàng sẽ ảnh hưởng đến gần như toàn bộ các hoạt động, bộ phận khác nên họ phải xử lý thật chặt chẽ, đúng quy trình.

Tính Chính Xác Cao

Có 2 yếu tố vô cùng quan trọng đối với một ngân hàng, đó là nguồn vốn và sự luân chuyển nguồn vốn trong quỹ tiền tệ. Khi có các nghiệp vụ mới liên quan đến 2 hoạt động này thì kế toán ngân hàng cần phải thu thập, ghi chép một cách chính xác, không sai sót.

Bên cạnh đó, họ phải thực hiện bước cập nhật các nguồn vốn kịp thời để ngân hàng xác định đúng nguồn vốn hiện có tại mỗi thời điểm và có những hành động phù hợp.

Khối Lượng Chứng Từ Lớn Và Phức Tạp

Các hoạt động giao dịch giữa ngân hàng và các khách hàng, tổ chức, doanh nghiệp là rất đa dạng cũng như diễn ra thường xuyên, liên tục. Dẫn đến việc khối lượng chứng từ, sao kê, xác minh,… là vô cùng lớn và phức tạp.

Vì vậy, kế toán ngân hàng mỗi ngày đều phải giải quyết khối lượng lớn giấy tờ liên quan và công việc tương đối rắc rối. Đó là đặc điểm công việc mà kế toán ngân hàng phải biết và tập làm quen với nó.

Đối Tượng Của Kế Toán Ngân Hàng

Kế toán ngân hàng thì bao gồm 3 đối tượng chính, phản ánh toàn bộ hoạt động của một ngân hàng và cung cấp các thông tin kế toán quan trọng trong từng thời kỳ. Cụ thể 3 đối tượng đó là:

 • Tài sản được phân theo hình thái biểu hiện và hiện trạng: tài sản có, sử dụng vốn, vốn.
 • Nguồn hình thành nên tài sản (thể hiện nguồn gốc của tài sản, dòng tiền trong ngân hàng): nguồn vốn hoặc tài sản nợ.
 • Sự luân chuyển của tài sản giữa các ngân hàng trong cùng một hệ thống hoặc khác hệ thống với nhau.

Nghiệp Vụ Kế Toán Ngân Hàng Cơ Bản

Các nghiệp vụ kế toán ngân hàng cơ bản như sau:

 • Nghiệp vụ ngân quỹ và thanh toán trong ngân hàng.
 • Nghiệp vụ tín dụng và đầu tư tài chính.
 • Nghiệp vu thanh toán và tín dụng quốc tế
 • Nghiệp vụ kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ
 • Nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng.
 • Nghiệp vụ kinh doanh vàng, ngoại tệ, đá quý
 • Nghiệp vụ kế toán nguồn vốn, chủ sở hữu
 • Nghiệp vụ kế toán thu nhập, chi phí, kết quả kinh doanh
 • Báo cáo tài chính, báo cáo kế toán.
nghipe vu ke toan ngan hang
Nghiệp vụ kế toán ngân hàng cơ bản

Nhiệm Vụ Chung Của Kế Toán Ngân Hàng

Kế toán ngân hàng có 4 nhiệm vụ chính sau đây:

Ghi Nhận Và Phản Ánh Thông Tin

Kế toán ngân hàng có nhiệm vụ ghi nhận, phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng khác theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán. Từ đó giúp bảo vệ an toàn tài sản của ngân hàng cũng như tài sản của toàn xã hội gửi tại ngân hàng

Phân Tích Và Tổng Hợp Số Liệu

Việc phân tích và tổng hợp số liệu kế toán cần theo đúng phương pháp kế toán nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho việc tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm lãnh đạo hoạt động kinh doanh ngân hàng hiệu quả và thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước.

Kiểm Tra Và Giám Sát Quá Trình Sử Dụng Vốn

Kiểm tra và giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng vốn thông qua các khoản thu chi tài chính, quá trình sử dụng tài sản của ngân hàng.

Từ đó nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở từng đơn vị ngân hàng cũng như toàn hệ thống, góp phần tăng cường kỷ luật tài chính, củng cố chế độ hạch toán kế toán của ngân hàng cũng như của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Và Phục Vụ Khách Hàng

Tổ chức tốt công tác kế toán nói chung và kế toán tài chính nói riêng ở từng đơn vị cũng như toàn hệ thống. Ngoài ra, cần tổ chức giao dịch, phục vụ khách hàng một cách khoa học, văn minh, lịch sự.

Công Việc Của Kế Toán Viên Ngân Hàng

Kế toán ngân hàng phải làm các công việc cụ thể như sau:

 • Xác minh tính đúng đắn của các thông tin và nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu cho những tờ séc hợp lệ.
 • Lập bảng kê khai nộp séc, trình ký và đóng dấu chứng nhận để nộp ra ngân hàng.
 • Kiểm tra tính hợp lý và hợp lệ của bản đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền hoặc uỷ nhiệm chi hay công văn mua ngoại tệ (áp dụng đối với lệnh chi ngoại tệ)… để nộp ra ngân hàng.
 • Kiểm tra và xác minh đơn xin bảo lãnh ngân hàng của các bộ phận khi có yêu cầu phải có bảo lãnh của ngân hàng.
 • Thiết lập và hoàn thiện hồ sơ bảo lãnh tại các ngân hàng và chuyển hồ sơ hoàn chỉnh cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký xác nhận rồi nộp hồ sơ cho ngân hàng phê duyệt.
 • Theo dõi và giám sát tình hình thực hiện các hoạt động bảo lãnh tại các ngân hàng.
 • Thiết lập hồ sơ vay vốn ngân hàng và trả nợ vay ngân hàng theo đúng quy định của ngân hàng và mục đích sử dụng vốn của từng lần vay rồi chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký xác nhận.
 • Chuyển giao hồ sơ vay vốn cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ cũng như giám sát quá trình trả nợ vay cho ngân hàng.
 • Chuẩn bị các hồ sơ mở L/C và theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đối với đơn gốc cũng như các hoạt động bảo lãnh các L/C.
 • Nhận chứng từ của các ngân hàng và sắp xếp, phân loại theo nội dung cụ thể.
 • Kiểm tra thường xuyên các chứng từ báo nợ, báo có hoặc báo vay, báo trả vay của các ngân hàng rồi tiến hành định khoản và nhập dữ liệu vào máy đối với các chứng từ liên quan tới tiền gửi, ký cược, ký quỹ và tiền vay ngân hàng.
 • In bảng kê và ký người lập bảng kê, đồng thời chuyển cho người kiểm soát nắm giữ.
 • Sau khi toàn bộ hồ sơ được kiểm tra thì tiến hành đóng file lưu trữ.
 • Kiểm tra số dư của các tài khoản ngân hàng và thực hiện các bút toán kết chuyển chênh lệch tỷ giá giữa các tài khoản ngân hàng (nếu có).
 • In toàn bộ phiếu kế toán, ký xác nhận người lập và chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng ký và đưa vào lưu trữ.
 • Kiểm tra số dư tiền gửi của các ngân hàng để đánh giá sự tăng giảm của các khoản tiền gửi rồi lập báo cáo gửi lên trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch lưu chuyển dòng tiền.
 • Nộp tiền ra ngân hàng để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Theo dõi để thực hiện các nhiệm vụ được yêu cầu và giải đáp thắc mắc từ phía ngân hàng.

Kỹ Năng Của Nhân Viên Kế Toán Ngân Hàng Là Gì?

Một vấn đề nữa cũng được rất nhiều người cùng quan tâm đó chính là những kỹ năng cần có của một nhân viên kế toán ngân hàng. Cụ thể như sau:

ky nang ke toan ngan hang
Kỹ năng của nhân viên kế toán ngân hàng là gì?

Kỹ năng quan sát, phân tích và tổng hợp

Đặc thù của ngành kế toán là liên quan tới các con số, chứng từ sổ sách và tổng hợp dữ liệu để báo cáo; tất nhiên là công việc kế toán ngân hàng cũng không phải là ngoại lệ.

Do đó, để thành công trong lĩnh vực này thì bạn cần phải có khả năng quan sát tình hình thực tế để đưa ra những nhận định đối với những sự việc phát sinh, để từ đó có thể tiến hành phân tích và tổng hợp chúng một cách kịp thời và chính xác nhất.

Kỹ năng tin học văn phòng

Kỹ năng tin học văn phòng là điều kiện không thể thiếu trong thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay, không chỉ với công việc kế toán ngân hàng nói riêng mà cả mọi ngành nghề khác.

Ngoài những phần mềm văn phòng cơ bản thì bạn còn cần sử dụng thành thạo các công cụ hay phần mềm kế toán có liên quan để hỗ trợ đắc lực trong việc tổng hợp và phân tích dữ liệu hay lập báo cáo nhằm hoàn thành các nhiệm vụ kế toán ngân hàng được giao.

Có tính cẩn thận và trung thực

Đối tượng làm việc của một nhân viên kế toán ngân hàng sẽ là những con số, hóa đơn chứng từ và sổ sách kế toán phức tạp nên để không mắc phải sai lầm đáng tiếc và gây thiệt hại cho công ty, bạn cần có đức tính cẩn thận và trung thực.

Cẩn thận khi làm việc với những con số, cẩn thận trong việc sắp xếp tài liệu và chứng từ sổ sách và trung thực trong việc tổng hợp và báo cáo với cấp trên là điều không thể thiếu làm nên thành công cho nhân viên kế toán ngân hàng.

Bất cứ một sai lầm nào cũng sẽ khiến bạn phải trả giá bằng thời gian, công sức và thậm chí là bồi thường thiệt hại do chính mình gây ra, chắc chắn con số này là không hề nhỏ nên hãy cẩn thận trong mọi hành động của mình.

Kỹ năng giao tiếp

Cũng bởi đặc thù công việc kế toán ngân hàng là thường xuyên tiếp xúc với giấy tờ và các con số nên nhiều người làm việc trong lĩnh vực này có quan niệm xem nhẹ vai trò của kỹ năng giao tiếp mà chỉ tập trung phát triển kiến thức và năng lực nghề nghiệp.

Trên thực tế, trong suốt quá trình làm việc của mình, bạn còn phải làm việc với khách hàng, tiếp xúc và cùng hợp tác hoàn thành nhiệm vụ với đồng nghiệp cũng như báo cáo với cấp trên.

Do đó, việc nâng cao kỹ năng giao tiếp của bản thân là một điều rất cần thiết và giúp bạn dễ dàng thăng tiến hơn trong sự nghiệp.

Chịu được áp lực công việc

Công việc kế toán ngân hàng đặc biệt bận rộn vào những ngày cuối tháng, cuối quý và cuối năm với lượng công việc rất lớn và nhiều giấy tờ sổ sách cần được xử lý. Do vậy bạn cần có khả năng chịu được áp lực công việc cao trong những thời điểm nhạy cảm này bởi nghiệp vụ kế toán ngân hàng không cho phép bạn mắc bất cứ sai lầm nào.

Riêng với hoạt động của ngân hàng, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn tới thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Do vậy bạn cần rèn luyện khả năng chịu áp lực và phân bổ thời gian làm việc hiệu quả để đảm bảo sức khỏe và tinh thần trong những ngày bận rộn.

Kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian

Một giải pháp nữa cho vấn đề áp lực công việc kế toán ngân hàng đó là kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả. Cùng một công việc, có những người vẫn làm việc nhẹ nhàng trong thời gian cho phép mà vẫn có thể nghỉ ngơi trong khi một số người lại vật lộn với đống giấy tờ và báo cáo trong căng thẳng và áp lực mà hiệu quả đạt được lại không mấy tích cực.

Điểm khác biệt ở đây đó chính là khả năng sắp xếp và phân bổ công việc một cách hợp lý, khoa học và quản lý thời gian hiệu quả. Đây cũng được coi là bí quyết làm nên thành công đối với một nhân viên kế toán ngân hàng.

Cơ Hội Nghề Nghiệp Và Thăng Tiến Của Kế Toán Ngân Hàng?

Trong hệ thống các ngân hàng thương mại hiện nay tại Việt Nam có rất nhiều vị trí có liên quan tới kế toán như giao dịch viên, kế toán viên hay kế toán thanh toán và kế toán tổng hợp, kiểm soát viên và nhân viên lưu trữ chứng từ…

Những vị trí này có nhu cầu tuyển dụng rất cao và không đòi hỏi quá nhiều kinh nghiệm hay kỹ năng chuyên môn nên là vị trí cực kỳ thuận lợi cho các sinh viên vừa tốt nghiệp muốn làm quen với các nghiệp vụ kế toán ngân hàng.

Tùy vào đặc thù công việc mà mỗi vị trí kế toán ngân hàng được đảm nhiệm sẽ có mức lương và hỗ trợ tương ứng.

Bên cạnh đó, những kỹ năng được trau dồi và phần thể hiện trong suốt quá trình làm việc cũng quyết định không nhỏ tới mức lương của bạn và quá trình thăng tiến trong sự nghiệp sau này.

Tổng Kết

Trên đây là toàn bộ thông tin giúp bạn hiểu kế toán ngân hàng là gì? Cũng như những nhiệm vụ, kỹ năng để thành công trong lĩnh vực này. Hy vọng rằng bài viết đã mang tới những thông tin giúp ích cho bạn trong việc định hướng nghề nghiệp cho bản thân. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết và hẹn gặp lại bạn ở những tin tức tiếp theo của chúng tôi.

Xem thêm các bài viết về công việc ngân hàng tại VayOnlineNhanh:

Tín dụng ngân hàng là gì? Đặc điểm của tín dụng ngân hàng

Lợi tức là gì? Ý nghĩa và công thức tính chi tiết

Lãi gộp là gì? Phương thức tính chi tiết

Lãi kép là gì? sức mạnh của lãi kép khi gửi tiết kiệm

Ân hạn nợ gốc là gì

Bài viết được biên tập bởi: VayOnlineNhanh.Vn

5/5 - (1 bình chọn)

CÙNG CHUYÊN MỤC

Vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng OCB với lãi suất ưu đãi 2023

Vay thế chấp sổ đỏ OCB là một trong các biện pháp uy

4+ dịch vụ cầm đồ máy ảnh online uy tín với lãi suất thấp

Cầm đồ máy ảnh là 1 trong những dịch vụ cầm cố tài

Cách vay tiền bằng sim Mobifone chính chủ với lãi suất thấp

Để hỗ trợ cho những khách hàng không đủ điều kiện và giấy

Danh sách các app vay tiền không thẩm định uy tín nhất 2023

Trong thời đại số hiện nay, nhu cầu vay tiền ngày càng tăng

Quy trình đòi nợ của HD SaiSon như thế nào, có khủng bố không?

Quy trình đòi nợ là một phần quan trọng trong hoạt động kinh

4+ địa chỉ cầm điện thoại online được giá cao với lãi suất thấp

Cầm điện thoại smartphone là hình thức được rất nhiều người sử dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *