Mẫu hợp đồng ủy quyền vay vốn ngân hàng Agribank năm 2023

Bạn cần phải sử dụng đến Mmu hợp đồng ủy quyền vay vốn ngân hàng Agribank khi muốn sử dụng tài sản không do mình đứng tên đi vay vốn. Hãy cùng tham khảo mẫu giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng một cách chi tiết và đầy đủ nhất trong bài viết sau của VayOnlineNhanh.

Giấy Ủy Quyền Vay Vốn Ngân Hàng Là Gì?

Giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng là văn bản pháp lý trong đó ghi nhận nội dung một người ủy quyền cho người đại diện thay mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định của giấy ủy quyền.

Đơn giản hơn thì giấy ủy quyền chính là mẫu đơn sử dụng để ủy quyền cho một cá nhân thực hiện thay bạn các công việc theo quy định hợp pháp của pháp luật.

Mẫu giấy này sử dụng nhiều trong trường hợp các công ty, doanh nghiệp ủy quyền cho nhân viên hoặc người khác đi thực hiện giao dịch tại ngân hàng.

Ủy Quyền Vay Vốn Ngân Hàng Agribank Là Gì?

Uỷ quyền vay vốn ngân hàng Agribank được hiểu đơn giản là khách hàng khi vay vốn tại Agribank bạn không ủy quyền cho vay hộ mà chỉ có thể uỷ quyền sở hữu tài sản cho người khác, để người đó được sử dụng tài sản đó vay vốn dưới sự đồng ý của chính bạn.

mau giay uy quyen vay von Agribank
Giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng AgriBank là gì?

Việc quỷ quyền này được thực hiện trên mẫu giấy ủy quyền. Hiện nay có rất nhiều hình thức ủy quyền và được thực hiện trong tất cả các lĩnh vực khác nhau.

Uỷ quyền có thể được ký trên giấy hoặc qua miệng, để tránh tranh chấp bạn nên thực hiện trên giấy tờ.

Xem thêm: Agribank là ngân hàng gì? Có các dịch vụ nào?

Giấy Ủy Quyền Vay Vốn Ngân Hàng Được Sử Dụng Trong Trường Hợp Nào?

Nếu người vay không đứng tên thì ngân hàng sẽ yêu cầu bạn sử dụng mẫu hợp đồng ủy quyền vay vốn ngân hàng Agribank. Đồng nghĩa với việc người vay sẽ uỷ quyền cho một ai đó có thể là người thân trong gia đình để vay vốn khi ở xa. Cụ thể như sau:

 • Tài sản do vợ/ chồng hoặc ai đó cùng nhau đứng tên sở hữu, từ đó có thể thống nhất nhờ một người làm mẫu giấy uỷ quyền vay vốn cho mình.
 • Tài sản thế chấp do người khác đứng tên nhưng người vay vốn cần sở hữu tài sản đó để vay vốn, lúc đó cần giấy uỷ quyền của người đang sở hữu tài sản.
 • Người trong gia đình có thể uỷ quyền cho nhau ví dụ như bố mẹ uỷ quyền cho con vay hoặc anh chị em uỷ quyền cho nhau, giúp đỡ nhau vay vốn.

Quyền và nghĩa vụ của người nhận uỷ quyền tài sản:

 • Về quyền lợi:  Người nhận uỷ quyền tài sản được khai thác công dụng của tài sản thế chấp đó nếu có thỏa thuận và được trả chi phí bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp (trừ khi có thoả thuận khác).
 • Về nghĩa vụ: Người nhận uỷ quyền tài sản phải có trách nhiệm bảo quản và giữ gìn tài sản thế chấp. Sau đó, giao lại tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp hoặc bên thế chấp theo đúng quy định của pháp luật và theo thỏa thuận.

Mẫu Giấy Ủy Quyền Vay Vốn Ngân Hàng Agribank Mới Nhất 2023

Hiện nay, Agribank hỗ trợ khách hàng thực hiện vay thế chấp thông qua mẫu hợp đồng  ủy quyền vay vốn ngân hàng Agribank.

Các giao dịch này sẽ được áp dụng qua hình thức vay thế chấp ngân hàng Agribank, có tài sản đảm bảo và không áp dụng cho hình thức vay tín chấp ngân hàng Agribank

Mẫu giấy ủy quyền vay vốn Agribank mới nhất
Mẫu giấy ủy quyền vay vốn Agribank mới nhất

Khi vay vốn bằng tài sản của người khác thông qua mẫu giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng Agribank  cũng được thực hiện tương tự như hoạt động vay vốn bình thường.

Tham khảo mẫu giấy uỷ quyền vay vốn ngân hàng Agribank tại đây.

Thủ Tục Ủy Quyền Vay Vốn Tại Ngân Hàng Agribank

Khi muốn ủy quyền cho ai đó để vay vốn, bạn phải có hợp đồng ủy quyền. Hợp đồng này chính là sự thỏa thuận giữa các bên trong đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện các công việc nhân danh bên uỷ quyền.

Bên uỷ quyền có trách nhiệm phải chi trả chi phí cũng như thực hiện các thỏa thuận theo quy định của pháp luật.  Hợp đồng này cần có công chứng và được xác nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi đã có mẫu giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng Agribank người vay có thể thực hiện vay vốn thế chấp như thông thường theo thủ tục đã quy định của ngân hàng Agribank.

Hướng Dẫn Điền Thông Tin Trên Giấy Ủy Quyền Vay Vốn Ngân Hàng Agribank

Khi có nhu cầu khách hàng có thể lấy mẫu giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng Agribank này từ nhân viên ngân hàng Agribank hoặc có thể tải từ trên mạng để điền các thông tin giữa 2 bên.

 1. BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên: ……[ Ghi đầy đủ họ tên in hoa có dấu]

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………….[ Ghi theo CMND]

Số CMND …………………Ngày cấp ……………….Nơi cấp  [Ghi đúng thông tin trên giấy CMND gốc]

Quốc tịch:………………………..

 1. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên: ……[ Ghi đầy đủ họ tên in hoa có dấu]

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………….[ Ghi theo CMND]

Số CMND …………………Ngày cấp ……………….Nơi cấp  [Ghi đúng thông tin trên giấy CMND gốc]

Quốc tịch:………………………..

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN 

1.Phạm vi ủy quyền [Ghi rõ phạm vi ủy quyền nhà đất do hai bên thỏa thuận, ghi cụ thể những công việc ủy quyền là vay vốn ngân hàng]

……………………………………………………………………………………………….

 1. Thời gian ủy quyền [Ghi rõ thời gian ủy quyền là bao nhiêu năm và bắt đầu thời gian ủy quyền vào ngày/ tháng/năm nào, thống nhất vơi người nhận ủy quyền họ vay vốn trong bao lâu để có thời gian cụ thể]

…………………………………………………………………………………………………..

 1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN
 1. Quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền [ Ghi rõ và cụ thể từng quyền và nghĩa vụ]

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Quyền và nghĩa vụ của bên được ủy quyền [ Ghi rõ và cụ thể từng quyền và nghĩa vụ, đặc biệt là quyền vay vốn thế chấp và nghĩa vụ trả tài sản thế chấp đúng hạn]
 1. CAM KẾT

Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN
( ký và ghi rõ họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
( Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………………………………………………………………………………

Sau khi điền thông tin dưới sự thống nhất giữa 2 bên cần đưa đến cơ quan hành chính như Ủy ban nhân dân để xác nhận, công chứng dưới sự chứng kiến của pháp luật. Từ đó nhằm bảo vệ quyền và nghĩa vụ của 2 bên khi có vấn đề xảy ra.

Mẫu giấy ủy quyền Agribank
Thủ tục làm giấy ủy quyền Agribank.

Tài Sản Đang Thế Chấp Có Thể Ủy Quyền Để Vay Vốn Được Không?

Theo Điều 324 Bộ Luật Dân Sự năm 2015 về thế chấp tài sản, tài sản đang thế chấp ở ngân hàng thì vẫn có thể ủy quyền để vay vốn, tuy nhiên cần tuân theo những quy định của ngân hàng. Cụ thể như sau:

Người được nhận ủy quyền tài sản thế chấp có quyền

 • Được khai thác các công dụng tài sản thế chấp, nếu có thỏa thuận
 • Được trả thù lao và chi phí như bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Nghĩa vụ của người nhận ủy quyền tài sản

 • Phải bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp, nếu làm mất hoặc giảm sút giá trị của tài sản thế chấp thì phải bồi thường.
 • Không được tiếp tục khai thác công dụng tài sản thế chấp nếu trong trường hợp  làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị tài sản thế chấp
 • Giao lại tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp hoặc bên thế chấp theo thỏa thuận của hợp đồng.

Tổng Kết

Như vậy, bạn đã biết được mẫu giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng Agribank mới nhất hiện nay. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp cho bạn có sự chuẩn bị kỹ càng nhất để quá trình đăng ký vay vốn tại ngân hàng Agribank diễn ra  thuận lợi.

Xem thêm seri bài viết về ngân hàng Agribank tại VayOnlineNhanh:

Lịch – giờ làm việc ngân hàng Agribank cập nhật mới nhất 2023

Số hotline Agribank –  tổng đài chăm sóc khách hàng ngân hàng Agribank là bao nhiêu?

Hướng dẫn làm thẻ Atm Agribank chi tiết từ A – Z

6+ cách kiểm tra lịch sử giao dịch ngân hàng Agribank chi tiết từ A – Z

Cập nhật lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng Agribank 2023

Biểu phí chuyển tiền ngân hàng Agribank cập nhật mới nhất 2023

Dịch vụ VnTopup Agribank là gì? Có chức năng gì?

Dịch vụ A Transfer Agribank là gì? sử dụng thế nào?

Internet Banking Agribank là gì? Có tiện ích gì? cách đăng ký

Thông tin được biên tập bởi VayOnlineNhanh.Vn

5/5 - (1 bình chọn)

CÙNG CHUYÊN MỤC

Vietcredit của ngân hàng nào, điều kiện mở thẻ vay cần những gì?

Với những tính năng tiện ích hỗ trợ nhu cầu thanh toán và

Công ty tài chính bưu điện PTF là gì, có tốt và uy tín không?

Khi nói đến các công ty tài chính hàng đầu tại Việt Nam,

Cách vay thế chấp sổ đỏ SHB nhận lãi suất ưu đãi năm 2023

Vay thế chấp sổ đỏ SHB lãi suất bao nhiêu? Thủ tục hồ

Uvay (Evay) – duyệt vay nhanh trong ngày chỉ với CMND

Lĩnh vực vay tiền online đang trên đà phát triển mạnh mẽ, kéo

5+ App vay tiền sinh viên online uy tín dễ duyệt nhất 2023

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp tài chính để hỗ trợ cho

Mua xe máy trả góp Home Credit lãi suất 2023 là bao nhiêu?

Trong thời đại hiện nay, việc sở hữu một chiếc xe máy trở