Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền ngân hàng mới nhất 2023

Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền được sử dụng trong các giao dịch dân sự như ủy quyền nhận tiền đặt cọc, ủy quyền nhận gửi tiền, ủy quyền nhận lương hưu, … theo thỏa thuận hoặc hợp đồng.

Trong bài viết này, VayOnlineNhanh sẽ cập nhật cho các bạn những mẫu giấy ủy quyền nhận tiền mới nhất năm 2023, mời các bạn cùng tham khảo và sử dụng nhé.

Giấy Uỷ Quyền Nhận Tiền Là Gì?

Ủy quyền nhận tiền là việc một cá nhân có thể thay mặt người khác lĩnh tiền/lấy tiền/nhận tiền thay chủ thể có tài sản/tiền. Khi nhận tiền thay người khác, thì cá nhân đi nhận tiền phải có mẫu giấy ủy quyền nhận tiền để đảm bảo sự hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền là văn bản khá thường gặp khi phải làm việc với các cơ quan nhà nước. Giấy này ghi nhận việc cá nhân, doanh nghiệp giao cho người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thay mặt thực hiện một hoạt động pháp lý nào đó.

giay uy quyen nhan tien la gi
Giấy uỷ quyền nhận tiền là gì?

Có Được Uỷ Quyền Cho Người Khác Nhận Tiền Thay Không? 

Khi nhận tiền ngân hàng, có các hình thức ủy quyền sau:

 • Giấy ủy quyền được lập tại ngân hàng theo đúng mẫu quy định;
 • Giấy ủy quyền được lập tại chính quyền địa phương hoặc tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan tư pháp);

Khi nhận tiền lương, có hai quy định bạn cần lưu ý như sau:

 • Theo Bộ luật Lao động 2012 (hết hiệu lực vào ngày 31/12/2020) không quy định chi tiết về vấn đề người lao động được ủy quyền cho người khác nhận lương. Nhưng xét về bản chất, lao động được hình thành dựa trên sự thỏa thuận nên nếu người sử dụng lao động đồng ý cho phép người lao động ủy quyền cho người khác nhận tiền, việc ủy quyền nhận tiền vẫn có thể thực hiện trên thực tế;
 • Theo Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021) có quy định trong trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

Khi nhận tiền bảo hiểm, căn cứ Khoản 6 Điều 8 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động có quyền được ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Những Trường Hợp Nào Thì Cần Giấy Uỷ Quyền Nhận Tiền?

Nhu cầu ủy quyền nhận tiền của con người ngày càng trở nên phổ biến. Dưới đây là một số trường hợp phổ biến cần giấy ủy quyền nhận tiền.

 • Sử dụng mẫu giấy ủy quyền cho người khác nhận tiền hộ tại các ngân hàng, tổ chức tài chính.
 • Ủy quyền cho người nhận giúp tiền lương tại tổ chức/doanh nghiệp sau khi nghỉ việc.
 • Một số trường hợp khác như ai đó gửi tiền đến hoặc lĩnh các khoản trợ cấp…
truong hop can giay uy quyen nhan tien
Những trường hợp nào thì cần giấy uỷ quyền nhận tiền?

Nội Dung Của Giấy Uỷ Quyền Nhận Tiền

Tùy vào từng trường hợp mà mẫu giấy ủy quyền sẽ bao gồm nội dung, mục đích cũng như điều khoản khác nhau. Tuy nhiên, trong hầu hết các mẫu giấy ủy quyền nhận tiền đều xuất hiện một số thông tin cơ bản dưới đây.

 • Quốc ngữ, tiêu ngữ được trình bày trên cùng, chính giữa văn bản.
 • Tên của văn bản “ Mẫu giấy ủy quyền…”.

Các căn cứ để có mẫu giấy ủy quyền nhận tiền bao gồm:

Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm 2015.

 • Căn cứ vào thỏa thuận, khả năng thực tế và nhu cầu các bên liên quan.
 • Thông tin ngày, tháng, năm làm mẫu giấy ủy quyền nhận tiền.
 • Đại diện bên ủy quyền ( A) ghi đầy đủ thông tin bao gồm Họ tên, ngày tháng năm sinh…
 • Đại diện bên được ủy quyền ( B) cũng ghi các thông tin cá nhân như Họ tên, ngày tháng năm sinh…
 • Tiếp theo là nội dung của giấy ủy quyền. Trình bày toàn bộ nội dung vụ việc ủy quyền, ghi rõ giấy uy quyền này có giá trị từ ngày …. đến ngày …..

Khi làm xong văn bản bạn phải làm ít nhất là 03 tờ, 2 bên phải đến UBND cấp xã ( Tư Pháp ) hoặc Phòng Công chứng để chứng thực chữ ký ủy quyền ( nếu giấy ủy quyền giữa các cá nhân trong pháp nhân).

Các Mẫu Giấy Uỷ Quyền Nhận Tiền Cập Nhật Mới 2023

Nếu trong những trường hợp chủ thể không tự đi nhận tiền được, bạn hoàn toàn có thể nhờ người khác lấy hộ. Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền nhận tiền được cập nhật mới nhất năm 2023 mà bạn có thể tham khảo.

cac mau giay uy quyen nhan tien
Các mẫu giấy uỷ quyền nhận tiền cập nhật mới 2023

Mẫu Giấy Uỷ Quyền Nhận Tiền Ngân Hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN TIỀN TẠI NGÂN HÀNG

Kính gửi : Ngân hàng ………..

Tên tôi là: ………………..

Sinh ngày: …………… Dân tộc …………… Quốc tịch………

Hộ khẩu thường trú: ………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………….

Số điện thoại: ……………………

Là chủ tài khoản ngân hàng số: …………………….

Mở tại ngân hàng………Chi nhánh ………………

Nay bằng giấy ủy quyền này, ủy quyền cho

Họ và tên: …………….

Sinh ngày: …………… Dân tộc …………… Quốc tịch………

Hộ khẩu thường trú: ………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………….

Số điện thoại: ……………………

Thay mặt cho tôi nhận các khoản tiền từ Ngân hàng ………..của tôi và ký tên xác nhận trong phạm vi ủy quyền sau đây:

Nhận tiền rút từ tài khoản ngân hàng ……..mở tại ngân hàng …… chi nhánh…………..

Thời hạn ủy quyền từ ngày .. tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …. hoặc đến khi có văn bản thay thế.

Khi hai bên chấm dứt việc ủy quyền hai bên cần thông báo cho ngân hàng bết về sự việc này.

………., ngày … tháng … năm …..

 

     BÊN ỦY QUYỀN                                                                                                                   BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ và tên)                                                                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu Giấy Uỷ Quyền Nhận Tiền Lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN TIỀN TẠI NGÂN HÀNG

Kính gửi : Ngân hàng ………..

Tên tôi là: ………………..

Sinh ngày: …………… Dân tộc …………… Quốc tịch………

Hộ khẩu thường trú: ………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………….

Số điện thoại: ……………………

Là chủ tài khoản ngân hàng số: …………………….

Mở tại ngân hàng………Chi nhánh ………………

Nay bằng giấy ủy quyền này, ủy quyền cho

Họ và tên: …………….

Sinh ngày: …………… Dân tộc …………… Quốc tịch………

Hộ khẩu thường trú: ………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………….

Số điện thoại: ……………………

Thay mặt cho tôi nhận các khoản tiền từ Ngân hàng ………..của tôi và ký tên xác nhận trong phạm vi ủy quyền sau đây:

Nhận tiền rút từ tài khoản ngân hàng ……..mở tại ngân hàng …… chi nhánh…………..

Thời hạn ủy quyền từ ngày .. tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …. hoặc đến khi có văn bản thay thế.

Khi hai bên chấm dứt việc ủy quyền hai bên cần thông báo cho ngân hàng bết về sự việc này.

………., ngày … tháng … năm …..

 

     BÊN ỦY QUYỀN                                                                                                                  BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ và tên)                                                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu Giấy Uỷ Quyền Lĩnh Tiền Hộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN LĨNH TIỀN HỘ

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015.

Căn cứ vào sự thỏa thuận, khả năng trên thực tế và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…tại…, hai bên chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY QUYỀN (Gọi tắt là “Bên A”)

Họ và tên: …

Sinh ngày: …

Số CMND/CCCD: …Cấp ngày: …Tại: …

Chức vụ (nếu có): …

Địa chỉ thường trú: …

Số điện thoại: …Fax: …

Số tài khoản:…

Mở tại Ngân hàng:…CN/PGD: …

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Gọi tắt là “Bên B”)

Họ và tên: …

Sinh ngày: …

Số CMND/CCCD: …Cấp ngày:…Tại: …

Chức vụ (nếu có): …

Địa chỉ thường trú: …

Số điện thoại: …Fax: …

Số tài khoản:…

Mở tại Ngân hàng:….CN/PGD: …

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Điều 1: Nội dung và phạm vi ủy quyền

Nội dung ủy quyền: Bằng văn bản này, Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B thay mặt và nhân danh Bên A thực hiện các công việc sau:

Liên hệ trực tiếp với Ông/Bà: …

Sinh ngày: …

Số CMND/CCCD: …Cấp ngày: …Tại: …

Chức vụ (nếu có): …

Địa chỉ thường trú: …

Số điện thoại: …Fax: …

Để nhận số tiền là: …(Bằng chữ: …) thông qua hình thức chuyển khoản/bằng tiền mặt.

Kiểm tra số tiền và ký tên xác nhận sau khi nhận được đủ số tiền từ Ông/Bà …

Giao lại đầy đủ số tiền đã nhận hộ cho Bên A trong thời hạn…(kể từ ngày Bên B nhận đủ số tiền từ Ông/Bà…).

Việc giao và nhận tiền phải đúng theo trình tự, quy định của pháp luật Việt Nam tại thời điểm chuyển giao.

Phạm vi ủy quyền: Ngoài số tiền quy định tại khoản 1 của điều này thì Bên B không có quyền nhận bất kỳ khoản tiền nào khác phát sinh hoặc liên quan.

Điều 2: Thời hạn ủy quyền…

Điều 3: Phí thù lao

Việc ủy quyền giữa các bên không có phí thù lao.

Điều 4: Hiệu lực của hoạt động ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký kết và hết hiệu lực kể từ thời điểm Bên B đã nhận được tiền và chuyển trả đầy đủ số tiền cho Bên A.

Giấy ủy quyền lĩnh tiền hộ này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bả

                                                                                                                                             BÊN ỦY QUYỀN

                                                                                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu Giấy Uỷ Quyền Nhận Tiền Thai Sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–o0o————

….. , ngày ….. tháng ….. năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v ủy quyền nhận tiền thai sản)

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

Căn cứ Quyết định số ….. của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải quyết chế độ thai sản của người lao động;

Tôi là: (người có quyền)

CMND số: do: cấp ngày:

Hộ khẩu thường trú:

Ủy quyền cho: (Người được ủy quyền)

CMND số : do: cấp ngày:

– Nội dung ủy quyền: Ủy quyền nhận tiền thai sản theo quyết định số ………… của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày… tháng …. năm cho (người ủy quyền).

– Thời hạn ủy quyền: …………………. kể từ ngày ……. tháng….. năm 2018

Người Ủy quyền

Mẫu Giấy Uỷ Quyền Nhận Tiền Đặt Cọc Hợp Đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——–

Giấy Ủy Quyền

Nhận tiền đặt cọc hợp đồng

Căn cứ nhu cầu, khả năng và thỏa thuận của các Bên,

Bên ủy quyền (Bên A):………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………

Đại diện:…………………………… ….. Chức vụ:……………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………….. Fax:…………………………………………………….

Tài khoản số:…………………………… ……… tại Ngân hàng:……………………

Bên được ủy quyền (Bên B):

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………

Đại diện:……………………………………………………. Chức vụ:………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………… Fax:……………………………………………………..

Tài khoản số:……………………………………………. tại Ngân hàng:……………………………………….

Sau khi tiến hành thỏa thuận, các Bên đồng ý lập Giấy ủy quyền này theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Nội dung ủy quyền

Mục đích ủy quyền: ………………………………………………………………

Bên B có quyền thay mặt Bên A trực tiếp nhận từ khách hàng số tiền đặt cọc thông qua chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt.
Số tiền nêu tại khoản 1 phải là Đồng Việt Nam và là cố định. Bên B không có quyền nhận từ khách hàng số tiền ít hơn hoặc nhiều hơn số tiền này.

Việc giao nhận tiền đặt cọc nêu tại Khoản 1 Điều này phải theo đúng trình tự quy định tại Hợp đồng số………. và Bên B phải lập văn bản Thỏa thuận đặt cọc theo mẫu của Bên A.

Điều 2. Phạm vi ủy quyền

Nội dung ủy quyền nêu tại Điều 1 chỉ có hiệu lực trong phạm vi công việc các Bên đã thỏa thuận tại Hợp đồng số…..và chỉ áp dụng đối với các căn hộ được giới hạn bởi nội dung Hợp đồng này.

Quyền và nghĩa vụ của các Bên trong quá trình khách hàng đăng ký và đặt cọc phải tuân theo nội dung Hợp đồng số………………………….

Điều 3. Thù lao ủy quyền

Việc ủy quyền giữa các Bên không có thù lao.

Điều 4. Hiệu lực ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày các Bên ký kết.

Giấy ủy quyền này sẽ hết hiệu lực đồng thời khi Hợp đồng đặt cọc ……….. hết hiệu lực hoặc tại một thời điểm theo quyết định đơn phương của Bên A.

Giấy ủy quyền này là phần không thể tách rời của Hợp đồng đặt cọc.

 

Bên được ủy quyền                                                                                                                                      Bên ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                                        (ký, ghi rõ họ tên)

1 Số Lưu Ý Khi Viết Giấy Uỷ Quyền Nhận Tiền

Bạn không nên nhầm lẫn giữa giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền:

 • Giấy ủy quyền có bản chất là sự thỏa thuận giữa các bên hoặc là hành vi đơn phương về việc lập giấy ủy quyền;
 • Hợp đồng ủy quyền có bản chất là sự thỏa thuận giữa các bên để lập hợp đồng ủy quyền, tức là hợp đồng ủy quyền có giá trị pháp lý khi có cả chữ ký của 2 bên (bên ủy quyền và bên được ủy quyền).

Trong trường hợp có sự tranh chấp xảy ra giữa các bên, Tòa án sẽ tiến hành căn cứ vào văn bản gốc đã đưa cho mỗi bên (bên ủy quyền và cả bên được ủy quyền) để làm căn cứ giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, trước khi giải quyết tranh chấp này tại Tòa án thì các bên nên tự hòa giải với nhau, sau cùng nếu không thể tự hòa giải thì mới gửi đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi mà bị đơn hiện cư trú để giải quyết tranh chấp.

Khi Nào Thì Giấy Uỷ Quyền Nhận Tiền Vô Hiệu?

Vấn đề vô cùng quan trọng khi lập giấy ủy quyền để nhận tiền không thể không nhắc đến chính là hiệu lực của giấy ủy quyền:

 • Nếu các bên có thỏa thuận và quy định rõ ràng trong giấy ủy quyền có thỏa thuận về hiệu lực thì việc ủy quyền sẽ có hiệu lực như đã quy định trong giấy. Hết thời hạn được nêu thì giấy ủy quyền sẽ hết hiệu lực;
 • Trong một số trường hợp, chẳng hạn như đối tượng của giấy ủy quyền là tài sản có thời hạn sử dụng (trong lĩnh vực bất động sản) thì thời hạn có hiệu lực của giấy ủy quyền đó không được vượt quá thời hạn sử dụng đất theo quy định.

Tổng Kết

Trên đây là một số quy định pháp luật và mẫu giấy ủy quyền nhận tiền mới nhất hiện nay. Đây là một trong những thủ tục được sử dụng phổ biến, vì thế bạn hãy lưu lại để dùng khi cần thiết!

Nếu như bạn đọc có còn thắc mắc gì khác về vấn đề này, hoặc có vướng mắc về vấn đề pháp lý nào khác, hãy để lại bình luận để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chi tiết và cụ thể nhé!

Xem thêm:

Bank teller là gì? Công việc cụ thể ra sao?

Banker là gì? Lương thưởng bao nhiêu?

Nhân viên tín dụng ngân hàng là gì? Công việc như thế nào?

Ngân hàng thông báo là gì? Quy tắc chọn ngân hàng thông báo

Ngân hàng phát hành là gì? Đặc điểm vai trò chức năng?

Bài viết được biên tập bởi: VayOnlineNhanh.Vn

5/5 - (2 bình chọn)

CÙNG CHUYÊN MỤC

Takomo hỗ trợ vay nhanh 10 triệu trong ngày chỉ với CMND

Khi ngày càng có nhiều đơn vị hỗ trợ vay tiền trực tuyến

6 Cách tra cứu khoản vay Shinhan Finance để xem lịch sử trả nợ

Việc theo dõi và kiểm soát lịch sử trả nợ là một phần

Vay 500 triệu trong 5 năm 10 năm lãi suất bao nhiêu mỗi tháng?

Vay 500 triệu trong 5 năm 10 năm tại ngân hàng ra sao

Ví điện tử Eco là gì, có an toàn không, cách đăng ký sử dụng

Ví điện tử Eco đã trở thành một trong những phương thức thanh

Vay tín chấp OCB năm 2023 lãi suất bao nhiêu, thủ tục thế nào?

Vay tín chấp OCB là hình thức cho vay tiền mà không cần

Hướng dẫn vay tín chấp HDBank theo lương chuyển khoản

HDBank là một trong số những ngân hàng cung cấp các sản phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *